Małopolska Rada BRD wraz ze Stowarzyszeniem Przejście zaprasza na terapię leczenia traumy powypadkowej.

Małopolska Rada BRD wraz ze Stowarzyszeniem Przejście zaprasza na terapię leczenia traumy powypadkowej. Pomoc terapeutyczna jest skierowana do ofiar z całej Polski, gdzie ofiary wypadków otrzymują BEZPŁATNĄ pomoc psychologiczną. Uruchomione zostały zapisy! Pamiętajmy, że takiej pomocy potrzebują nie tylko ofiary bezpośrednie wypadków, ale także pośrednie – rodzina, najbliżsi ofiar, świadkowie, służby, sprawcy czy rodziny sprawców. […]

Trwa ogólnopolska akcja „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 18 września 2023 r. rozpoczęła ogólnopolską kampanie informacyjno-edukacyjną, której celem jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia. Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odbywają się w wybranych lokalizacjach w każdym z 16 województw w okresie od września do listopada 2023 r. Postępujące wraz z […]

Według ETSC, Komisja Europejska otwiera drzwi dla szarego importu pojazdów, które nie spełniają europejskich norm bezpieczeństwa

Opracowany przez Komisję Europejską projekt aktualizowanej listy minimalnych wymagań technicznych otwiera drzwi do importu pojazdów, które nie spełniają europejskich norm bezpieczeństwa. W ostatnich latach nastąpił wzrost importu amerykańskich pojazdów, ponadgabarytowych pick-up-ów (min. Dodge Ram, Ford F-150) oraz samochodów osobowych, które stanowią tzw. „szara strefa importu”. Przed dopuszczeniem do ruchu pojazd, importer – osoba prywatna lub […]

Skip to content