Prezydencja Hiszpanii w Radzie Europy

Na stronach Europejskiej Rady ds. Transportu (ETSC) ukazał się dokument dotyczący objęcia od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. przez Hiszpanię prezydencji w Radzie Unii Europejskiej W zakresie poprawy brd wyznaczonych zostało pięć kluczowych priorytetów: Transgraniczny nadzór nad egzekwowaniem przepisów ruchu drogowego stanowiący zasadniczy element osiągnięcia nowych celów UE na rok 2030. Dyrektywa w […]

Skip to content