Raport Międzynarodowego Forum Transportu (International Transport Forum) oraz Banku Światowego (World Bank) dotyczący bezpiecznego systemu w praktyce (The Safe System Approach in Action)

Międzynarodowe Forum Transportu (ITF) jest organizacją skupiającą 64 kraje członkowskie, pełniącą funkcję think tanku dla polityki transportowej. Organizuje doroczny szczyt ministrów transportu. ITF to jedyny globalny organ, który obejmuje wszystkie rodzaje transportu. Jest politycznie autonomiczny i administracyjnie spójny z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Niniejszy raport jest kontynuacją dwóch wcześniejszych raportów ITF, opublikowanych odpowiednio […]

Skip to content