Wpływ COVID-19 na BRD – badania holenderskie

W kwietniu 2021 roku Firma VIA Traffic Solutions Software przedstawiła raport pt.: A year with corona: Vulnerable road users more vulnerable Research into the safety effects of the COVID-19 measures in 2020 on the Netherlands (Rok z koronawirusem: Niechronieni użytkownicy dróg bardziej narażeni. Badania wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2020 r w Holandii). […]

Skip to content