Aktualności

Zwycięzcy nagród Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za najlepsze inicjatywy w 2022 roku

#ERSCAwards22

Nagrody Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSC) za najlepsze inicjatywy są przyznawane corocznie. Specjalnie powołane jury  wybiera spośród inicjatyw zgłoszonych do Europejskiej Karty BRD najbardziej ciekawe w czterech kategoriach: młodzi ludzie, technologia, systemowe rozwiązywanie problemów brd, kierowcy zawodowi Uhonorowanie podejmowanych inicjatyw to podkreślenie wkładu społeczności członków ERSC w osiąganie  wspólnego celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie jakim jest  zmniejszenie wśród ofiar wypadków drogowych liczby zgonów i poważnych obrażeń o 50% w latach 2020–2030 oraz dążenie do braku ofiar śmiertelnych i poważnie rannych na drogach UE do 2050 r. Dodatkowo wskazanie tych najlepszych inicjatyw może być podpowiedzią dla organizacji w innych krajach jakie działania można podejmować, aby było bezpieczniej na wszystkich drogach.

W dniu 17 października  2022 roku odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu oraz wręczenia nagród zwycięzcom wyłonionym w ramach każdej kategorii. Cztery zwycięskie inicjatywy to przykłady realizacji przez organizacje konkretnych i wymiernych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego z korzyścią dla ich społeczności.

Zwycięzcami w czterech kategoriach – młodzi ludzie, technologia, komponent bezpiecznego podejścia systemowego oraz kierowcy zawodowi zostali:

  • Preventiedienst stad Leuven (Belgia) – za inicjatywę VRKeer dotyczącą edukacyjnej gry wirtualnej rzeczywistości skierowaną do dzieci,
  • Initiative für sichere Straßen GmbH (Niemcy) – za projekt EDDA+ polegający na stworzeniu mapy zagrożeń wykorzystującej wiele źródeł danych do wdrażania zmian i tworzenia bezpieczniejszych dróg,
  • Zavod Reševalni pas (Słowenia) – za kampanię dotycząca drogowych pasów bezpieczeństwa (korytarzy życia) mającą na celu podniesienie świadomości i zmianę zachowań kierowców.
  • Acciona Energía (Hiszpania) – za program Drive Safe dla swoich pracowników w wielu lokalizacjach.

W wyniku głosowania publiczności Initiative für sichere Straßen GmbH otrzymała dodatkowo nagrodę im. Jacquesa Barrota. Ta specjalna nagroda publiczności przyznawana jest od 2016 roku jednemu ze zwycięzców i jest dedykowana byłemu komisarzowi UE ds. transportu.

Młodzi ludzie

Firma Preventiedienst stad Leuven z Belgii postanowiła poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności dzieci w ruchu drogowym. Gra VRKeer za pomocą systemu wirtualnej rzeczywistości (VR), uczy dzieci w wieku od 10 do 14 lat jak bezpiecznie jeździć na rowerze w ruchu drogowym. Projekt, monitorowany przez nauczycieli w czasie rzeczywistym, skupia się na siedmiu różnych umiejętnościach, na trzech różnych poziomach. Uczniowie otrzymują spersonalizowaną ścieżkę uczenia się, którą można wykorzystać do dostosowania informacji do mocnych i słabych stron poszczególnych uczniów. W latach 2022 – 2023 około 7200 uczniów będzie korzystać z VRKeer, co pozwoli im z pewnością stać się nowym pokoleniem rowerzystów, którzy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa drogowego w drodze do i ze szkoły.

Preventiedienst stad Leuven postanowił poprawić wiedzę i praktyczne umiejętności dzieci w ruchu drogowym i wokół niego. Gra VRKeer uczy dzieci w wieku od 10 do 14 lat, jak bezpiecznie jeździć na rowerze w ruchu drogowym za pomocą systemu wirtualnej rzeczywistości (VR). Projekt, monitorowany w czasie rzeczywistym przez nauczycieli, ukierunkowany jest na siedem różnych umiejętności na trzech różnych poziomach. Uczniowie otrzymują spersonalizowaną ścieżkę uczenia się, którą można wykorzystać.

Technologia

Initiative für sichere Straßen GmbH z Niemiec wprowadziła do użytku mapę oceny zagrożeń EDDA +, która jest pionierem nowego podejścia do korzystania z danych dotyczących bezpieczeństwa drogowego. Inicjatywa ta wykrywa potencjalne zagrożenia w ruchu drogowym na wczesnym etapie, łącząc istniejące dane dotyczące bezpieczeństwa z wieloma innymi źródłami danych, w tym również zgłoszenia użytkowników dróg. Dzięki współpracy z różnymi grupami, takimi jak inicjatywy rodziców i gminy, niektóre z tych niebezpiecznych miejsc zostały już wyeliminowane poprzez wdrożenie środków bezpieczeństwa. Wiele innych zainteresowanych stron, takich jak wydziały policji i firmy zajmujące się infrastrukturą, może teraz korzystać z map i systemu punktacji, a analiza może pomóc w podejmowaniu decyzji w celu tworzenia bezpieczniejszych dróg.

Systemowe rozwiązywanie problemów  brd

Zavod Reševalni pas ze Słowenii został założony przez strażaka i ratownika medycznego, który osobiście doświadczył negatywnego wpływu korków komunikacyjnych na dotarcie do ofiar wypadków w ruchu drogowym. Inicjatywa ta rozpoczęła się od podniesienia świadomości i wiedzy na temat znaczenia stworzenia „pasa ratunkowego”, aby umożliwić pojazdom ratowniczym przejazd przez zatłoczone obszary. Ta kampania została opracowana przy ograniczonych zasobach i dotarła obecnie do ponad miliona osób w mediach społecznościowych – ponad połowy populacji Słowenii. Inicjatywa Zavod Reševalni pas była pomocna przy tworzeniu poprawki prawnej wspierającej tę akcję w ramach ONZ. Funkcjonariusze organów ścigania również zaczęli wymierzać kary za niestosowanie się do konieczności tworzenia pasa ratunkowego, w Polsce zwanego korytarzem życia.

Kierowcy zawodowi

ACCIONA Energía z Hiszpanii zobowiązała się do wprowadzenia w swojej organizacji działającej w różnych krajach na świecie programu Drive Safe w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych poprzez szkolenie kierowców, wyposażenie pojazdów i bezpieczeństwo obiektu. Kierowcy przechodzą szkolenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne, a program dotarł do ponad 1000 pracowników w całej Hiszpanii, Chile i Meksyku. Firma ulepsza także swoje pojazdy, wyposażając je m.in. w narzędzia, czujniki i apteczki. Menedżerowie wszystkich szczebli, w tym menedżerowie najwyższego szczebla, mocno zaangażowali się w program, co zaowocowało 86% redukcją wypadków z udziałem pracowników firmy.

Skip to content