Aktualności

Zwycięscy I konkursu imienia prof. Ryszarda Krystka na najlepszą pracę dyplomową i naukową z zakresu brd

Nagrodę imienia prof. R. Krystka za najlepszą pracę dyplomową otrzymał Jacek Bartusiak, a Sylwia Pazdan została zwyciężczynią najlepszej pracy doktorskiej. Nagrody w konkursie im. prof. Ryszarda Krystka wręczono podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2023w dniu 29 maja 2023 roku w Gdańsku.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, które chcąc uhonorować postać Profesora Ryszarda Krystka zainaugurowało 2 czerwca 2023 r. I edycję konkursu jego imienia. Celem konkursu jest popularyzacja wyróżniających się osiągnięć naukowych i badawczych w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

I miejsce w kategorii najlepsza praca dyplomowa (licencjacka, inżynierska, magisterska) zajął Jacek Bartusiak. Jego praca magisterska pt.: „Ocena prędkości pojazdów oraz jakości oznaczenia drogi na podstawie nagrań wideo. Analiza strefy robót drogowych w Polsce” (promotor dr Tomasz E. Burghardt) to pogłębiona analiza badanych zjawisk dopełniona o własne doświadczenia badawcze wykraczające poza typowy zakres tego typu prac.

I miejsce w Kategorii najlepsza praca naukowa (doktoraty i publikacje naukowe) zajęła Sylwia Pazdan za pracę doktorską pt.  „Ocena wykorzystania danych GPS z systemów rowerów miejskich w analizach ruchu rowerowego i jego bezpieczeństwa” (promotor dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. Politechniki Krakowskiej). W pracy zaprezentowano wysoki poziom merytoryczny, interdyscyplinarność i nowatorskie metody analizy ruchu rowerowego, co zostało wysoko ocenione przez Kapitułę Konkursu. W pracy wskazano nowe kierunki dalszych analiz badawczych w obszarze problemów ruchu rowerowego i sposoby ich rozwiązywania.

„Obie zwycięskie prace zostały przez Kapitułę wybrane jednomyślnie. Ocenialiśmy innowacyjność i wartość naukową pracy, możliwość szerokiego zastosowania wyników i wniosków do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wielodyscyplinarne podejście do tego zagadnienia” powiedział prof. Marcin Ślęzak, Przewodniczący Kapituły Konkursu.

„Cieszymy się, że możemy nagrodzić tych, którzy śladem prof. Ryszarda Krystka podejmują ten jakże ważny dla całego społeczeństwa temat” podsumowała Dorota Olszewska, Prezeska Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Więcej na temat konkursu na stronie organizatora konkursu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Znamy zwycięzców konkursu im. prof. Ryszarda Krystka na najlepsza pracę dyplomową i naukową na temat bezpieczeństwa drogowego – Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (pbd.org.pl)

fot. Agnieszka Matras

Skip to content