Aktualności

XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT 2023

Konferencja GAMBIT 2023 „Nowa dekada – Nowe działania – Nowe technologie” zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy wraz z Katedrą Inżynierii Drogowej i Transportowej Politechniki Gdańskiej odbyła się w dniach 29 -31 maja 2023 r. w Gdańsku.

Tematyka tegorocznej Konferencji obejmowała zagadnienia:

* Globalne zmiany społeczne jako wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* Wdrażanie nowych przepisów techniczno-budowlanych – aspekty brd,
* Zmiany społeczne a działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* Drogowe środki bezpieczeństwa ruchu drogowego,
* Proaktywne metody i narzędzia zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury,
* Nowe technologie w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W trakcie konferencji Instytut Transporty Samochodowego przedstawił trzy prezentacje pt.:

  1. Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Maria Dąbrowska-Loranc, Dagmara Jankowska-Karpa, Anna Zielińska),
  2. Wpływ odcinkowego pomiaru prędkości na zachowania kierowców na przykładzie drogi S8 w Warszawie (Maria Dąbrowska-Loranc, Anna Zielińska wraz z Emil Łopata, Heller Consult sp. z o.o.),
  3. Niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym – nowe trendy (Ewa Odachowska-Rogalska).

Pierwszego dnia konferencji przyznane zostały nagrody w konkursie im. prof. Ryszarda Krystka. Zwycięzcą najlepszej pracy dyplomowej został Jacek Bartusiak, a Sylwia Pazdan zwyciężczynią najlepszej pracy doktorskiej.

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej, a oficjalnymi językami były polski i angielski (z tłumaczeniem symultanicznym).

Ostatniego dnia wydarzenia odbyły się warsztaty projektów EuroS@P (Zarządzanie Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego na przejściach dla pieszych) and InfRo@D (Zarządzanie Bezpieczeństwem ruchu drogowego w otoczeniu dróg). Celem warsztatów było przedstawienie wypracowanych materiałów i metod, do zastosowania w w dydaktyce  i w szkoleniach w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz uzyskanie opinii uczestników warsztatów na temat ich jakości i możliwości zastosowania.

Więcej o konferencji na stronie organizatora: XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT 2023 – Kongres Drogowy

Program GAMBIT 2023

Skip to content