Aktualności

Roczne dane o wypadkach drogowych za 2021 rok w Unii Europejskiej, Raport Europejskiego Obserwatorium Ruchu Drogowego 2022

Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSO) przedstawiło dane dotyczące wypadków drogowych i ich ofiar za 2021 rok zgromadzone bazy CARE (Community database on road accidents) o wypadkach, ofiarach śmiertelnych i obrażeniach na drogach w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej i czterech krajach EFTA (ograniczone dane z Liechtensteinu).

Z raportu wynika, że w 2021 roku w wypadkach drogowych zginęło około 19 900 osób, a ponad 0,9 mln zostało rannych. Tabele statystyczne przedstawione w raporcie podzielone są na cztery części. Rozdział 1 to wprowadzenie i uwagi ogólne. W rozdziale 2 przedstawiono główne trendy brd w zakresie liczby wypadków śmiertelnych/ rannych, zmiany w liczbie ciężko rannych (liczby różnią się znacznie w poszczególnych krajach z uwagi na przyjęte definicje). Rozdział 3 to szczegółowe dane dotyczące ofiar śmiertelnych według grup wiekowych, płci i środków transportu (jeśli są dostępne). Rozdział 4 to podział wypadków śmiertelnych w zależności od czasu ich wystąpienia, warunków pogodowych.

Baza danych CARE  to wspólnotowa baza danych o wypadkach drogowych, w wyniku których doszło do śmierci lub obrażeń. Podstawą prawną CARE jest Decyzja Rady UE w sprawie utworzenia wspólnotowej bazy danych o wypadkach drogowych (93/704/EC, OJ No L329 of 30.12.1993, pp. 63-65).

Rysunek poniżej wskazuje średni wskaźnik ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w przeliczeniu na 1 milion mieszkańców. W Unii Europejskiej w 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 45, a w Polce 59. W roku 2010 w UE średni wskaźnik wynosił 67 a Polsce 103.

Rysunek poniżej wskazuje długookresową zmianę w liczbie wypadków skutkujących obrażeniami lub śmiercią w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej i 3 krajami EFTA w latach 2010 do 2021 (jako ostatni rok z danymi). W Polsce od 2010 roku do 2021 nastąpił 39% spadek liczby wypadków drogowych, których rezultatem były obrażenia lub śmierć uczestników ruchu.

W Polsce liczba ofiar śmiertelnych na drogach od 2010 do 2021 roku  spadła o 41%. W 2021 roku zanotowano 2 245 zabitych.

Główną różnicą między CARE a większością innych istniejących międzynarodowych baz danych jest wysoki stopień dezagregacji, tj. CARE zawiera szczegółowe dane dotyczące wypadków, osób i pojazdów uczestniczących w samym wypadku, zebrane przez państwa członkowskie. Taka struktura pozwala na maksymalną elastyczność i potencjał w zakresie analizy informacji zawartych w systemie oraz otwiera cały szereg nowych możliwości w zakresie analizy wypadków. Głównym celem jest dostarczenie danych pozwalających zidentyfikować i określić ilościowo problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach UE, ocenić skuteczność środków bezpieczeństwa ruchu drogowego, określić znaczenie działań UE oraz ułatwić wymianę doświadczeń w tej dziedzinie. Krajowe bazy danych są włączane do bazy danych CARE przy użyciu ich oryginalnej krajowej struktury i definicji (bez danych poufnych).

Więcej informacji w raporcie Tutaj: Annual statistical report (europa.eu)

European Road Safety Observatory Annual statistical report on road safety in the EU 2022

Skip to content