Raporty

RAPORTY ETSC

Position on the Revision of the Driving Licence Directive 2006/126/EC

Learn Flash 2 – The Role of Education in Reducing Deaths Among Children And Youngsters On European Roads

16th Road Safety Performance Index Report June 2022 (EN)

Learn Key Principles

Alcohol interlocks

Learn Flash 1 The Impact of COVID-19

PIN Flash Report 43 – BRD dzieci

PIN Flash Report 42 – nadzór

PIN Flash Report 40 – badania lekarskie

PIN Flash Report 39 – samochody ciężarowe

PIN Flash Report 38 – piesi i rowerzyści

15th Road Safety Performance Index Report June 2021 (EN)

14th Road Safety Performance Index Report June 2020 (EN)

Learn Report Status of Traffic Safety and Mobility Education in Europe

PIN Corona Briefing – wpływ covid-19 na BRD

RAPORTY IRTAD

Road Safety Annual Report 2021


Road Safety Annual Report 2019

Road Safety Annual Report 2018

Road Safety Annual Report 2015


Road Safety Annual Report 2014

Road Safety Annual Report 2013

Roczny raport IRTAD o bezpieczeństwie na drodze 2020 (EN)

RAPORTY ERSO

Road Safety Thematic Report, Personal Mobility Devices PMD

Road Safety Thematic Report – Seniors, European Road Safety Observatory

Facts and Figures – Seniors – 2020 European Road Safety Observatory

Facts and Figures Motorcyclists and moped riders – 2020 European Road Safety Observatory​

Annual Accident Raport 2018


Annual Accident Raport 2017

Annual Accident Raport 2016

Annual Accident Raport 2015

RAPORTY WHO

Global Status Report On Road Safety 2018


Global Road Safety On Road Safety 2015

Global Status Report on Road Safety 2013 Supporting a Decade of Action

Global Status Report on Road Safety Time for Action 2009

Supporting healthy urban transport and mobility in the context of COVID-19

World Health Statistics 2018


World Health Statistics 2017

World Health Statistics 2016

World Health Statistics 2015

Speed Management a Road Safety manual for decision makers and practitioners 2008

RAPORTY DEKRA

DEKRA – 2022 – mobilnośc młodych ludzi


DEKRA – 2021 – mobilność osób starszych

DEKRA – 2020 – mobilność pojazdów jednośladowych

DEKRA – 2019 – dzieci w ruchu drogowym

DEKRA – 2018 – przewóz towarów

DEKRA – 2017 – najlepsze praktyki – kroki do realizacji Wizji Zero

DEKRA – 2016 – transport osób

RAPORTY ITF

Integrating Public Transport into Mobility as a Service


Broadening Transport Appraisal

Gender Equality and the Role of Women in Decarbonising Transport

Key Transport Statistics 2021 Data

Impact Report 2018-2020

Streets That Fit Re-allocating Space For Better Cities

Road Safety in Cities-Street Design and Traffic Management

Micromobility Equity Sustainability

The Safe System Approach in Action, International Transport Forum

Monitoring Progress in Urban Road Safety​

Improving pedestrian safety in województwo małopolskie, Poland

RAPORTY INNE

Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego Podręcznik

Katalog przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów

Badanie zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca wrzesień-grudzień 2018

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników dróg w Polsce w 2015 roku

Stosowanie pasow bezpieczenstwa w Polsce w 2015 roku

Stosowanie urzadzeń zabezpieczajacych dzieci w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników dróg w Polsce w 2014 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku

Analiza możliwości wykorzystania informacji gromadzonych przez policję i w służbie zdrowia do oceny stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.

Skip to content