Aktualności

Raport ETSC: Rola edukacji w ograniczaniu śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Unii Europejskiej, w wypadkach drogowych, zginęło ponad 11 tys. dzieci i młodzieży. W 2020 roku na europejskich drogach śmierć poniosło 809 osób poniżej 18 roku życia.

Średnio, w 23 krajach UE, których dane były dostępne, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego poprawiało się szybciej niż reszty populacji.

Podczas gdy śmiertelność na drogach wśród dorosłej populacji spadła o 35% w poprzedniej dekadzie, śmiertelność dzieci spadła o 46%, a wśród młodzieży o 43%.

Spadki te w poszczególnych krajach UE są niestety różne. Np. śmiertelność dzieci i młodzieży na drogach w Bułgarii jest ponad siedem razy wyższa niż w Norwegii.

Śmiertelność na drogach gwałtownie wzrasta w wieku 14 lat, kiedy to młodzi zaczynają samodzielnie uczestniczyć w ruchu drogowym, a niektórzy uzyskują dostęp pojazdów silnikowych. Grupa wiekowa 15-17 lat odpowiada za 50% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w wieku poniżej 18 lat. Co piąta śmierć 17-latka jest spowodowana uwikłaniem w zdarzenie drogowe.

Śmiertelność na drogach dzieci i młodzieży jest głównie problemem chłopców, ponieważ odpowiadają oni za 2/3 (66%) zgonów na drogach w wieku poniżej 18 lat. Ten podział na płeć zwiększa się wraz z wiekiem, przy czym chłopcy stanową 77% zgonów na drogach wśród 17-latków.

Wiedza na temat tego, w jaki sposób dzieci i młodzież giną w ruchu drogowym, pomaga opracować ukierunkowane interwencje, w tym odpowiednie szkolenia i strategie edukacyjne.

Oprócz ulepszania pojazdów, infrastruktury i egzekwowania przepisów, edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności ma do odegrania ważną rolę w zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci na europejskich drogach.

W listopadzie 2022 r., autorstwa Franka Mütze, Marii Meinero, Jenny Carson oraz Grazielli Jost ukazał się kolejny z cyklu raport ETSC pt. Rola edukacji w ograniczaniu śmiertelności dzieci i młodzieży na europejskich drogach, zawierający zalecenia dotyczące tego, co można zrobić na poziomie unijnym, krajowym, lokalnym oraz w ramach szkolnych i edukacyjnych projektów, aby poprawić realizację i jakość edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności.

Raport publikowany jest w ramach kampanii LEARN! (Leveraging Education to Advance Road safety Now) prowadzoną przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC), Flamandzką Fundację Wiedzy o Ruchu Drogowym (VSV) i Fundación MAPFRE, mającą na celu poprawę jakości edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w całej Europie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie:  www.trafficsafetyeducation.eu

Raport dostępny jest na stronie internetowej ETSC, w zakładce Publikacje https://etsc.eu/wp-content/uploads/LEARN-Flash-2.pdf

Skip to content