Projekty badawcze

ISEMOA

Wolna od barier i energooszczędna mobilność dla wszystkich ISEMOA.
Improving Seamless Energy-Efficient Mobility Chains for All ISEMOA

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Komisja Europejska
IEE 29 STEER „Inteligentna Energia dla Europy”
IEE/09/862/SI2.558304

STRONA PROJEKTU:
Improving seamless energy-efficient mobility chains for all | TRIMIS (europa.eu)

CEL PROJEKTU:
Celem projektu było udzielanie wsparcia władzom i urzędom na poziomie lokalnym i regionalnym w całej Europie w dążeniach do ograniczania zużycia energii w transporcie  poprzez poprawę dostępności przestrzeni publicznej i transportu publicznego, zwłaszcza dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się (PRM – People with Reduced Mobility). W ramach projektu opracowano System Zarządzania Jakością ISEMOA (ISEMOA Quality Management System – QMS), służący ciągłej poprawie dostępności w europejskich gminach, miastach i regionach oraz wpływający na wzrost mobilności wszystkich mieszkańców.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2010-2013.

PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt realizowany był w 14 krajach Unii Europejskiej. Liderem projektu było Austriackie Towarzystwa Badania Mobilności (Forschungsgesellschaft Mobilität – Austrian Mobility Research FGM-AMOR gemeinn. GmbH, FGM-AMOR). Pozostałych 18 członków wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt to:

 • Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
 • Agenzia Gestione Energia-Ambiente e Sviluppo sostenibile della Provincia di Salerno, AGEAS (Włochy)
 • Black Sea Regional Agency for Energy Management, BSRAEM (Bułgaria)
 • Partnerstvi o.p.s., Czech Environmental Partnership Foundation, NP (Czechy)
 • Development agency Sinergija, SINERGIJA (Słowenia)
 • Ecuba Territorio Energia Ambiente, ECUBA (Włochy)
 • Edinburgh Napier University, ENU (Wielka Brytania)
 • Energy Agency of Plovdiv, EAP (Bułgaria)
 • Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio S.A., ETT (Hiszpania)
 • Institute for Environmental Policy, p.b.c., IEP (Czechy)
 • Mobiel21,M21 (Belgia)
 • Romanian Association of Public Transport, URTP (Rumunia)
 • South and East Cork Area Development Ltd., SECAD (Irlandia)
 • TAS Partnership Ltd., TAS (Wielka Brytania)
 • Technische Universität Dresden,TUD (Niemcy)
 • Trivector (Szwecja)
 • University of Zilina, Uni Zilina (Słowacja)
 • Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, UIRS (Słowenia)

OPIS PROJEKTU:
Każdego dnia około jedna trzecia populacji napotyka na różnego rodzaju bariery w przestrzeni i transporcie publicznym. Chodzi tu o osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się (PRM – People with reduced mobility) w szerokim znaczeniu tego słowa.
Utrudnienia dotyczą osób z dziećmi w wózkach, z ciężkimi bagażami, mających trudności w poruszaniu się, z wadami słuchu i wzroku, niepełnosprawnych intelektualnie. Ze względu na istniejące bariery dla większości z nich problemem jest samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej.
Tak naprawdę jest to jednak problem, który dotyczy ogółu ludzi. Od czasu do czasu wszyscy cierpimy z powodu ograniczonej mobilności (np. poruszając się z ciężkimi lub niewymiarowymi bagażami, w trakcie rekonwalescencji po przebytej chorobie lub w trakcie wizyty w obcym kraju).
Poprawa dostępności przestrzeni i transportu publicznego dla pieszych (w tym osób niepełnosprawnych na wózkach), rowerzystów oraz pasażerów transportu publicznego bezpośrednio przyczynia się do poprawy jakości ich życia. Łatwiejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, opieki nad dziećmi, codziennych usług, sklepów, służby zdrowia, sportów i rozrywek dzięki zrównoważonemu transportowi wpływa na jego energooszczędność oraz redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 

ISEMOA Evaluation Report

Skip to content