Projekty badawcze

EUCHIRES

EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 – Europejska Kampania Społeczna nt. popularyzacji stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających do przewozu dzieci w samochodach osobowych – Kampania KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH.
EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 – European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
DG TREN Komisja Europejska
 
STRONY PROJEKTU:
 
CEL PROJEKTU:
Cel kampanii jest taki sam dla wszystkich uczestników projektu: zachęcenie dzieci do stałego stosowania urządzeń zabezpieczających w pojeździe (foteliki, pasy) bez względu na rodzaj i długość podróży oraz wywieranie przez dzieci motywacyjnego wpływu na dorosłych do zapinania pasów bezpieczeństwa. Chodzi o to, aby dzieci przyjęły jako standard konieczność zabezpieczenia w pojeździe i świadomie korzystały z fotelików, a w przyszłości z pasów bezpieczeństwa. Jednocześnie organizatorzy kampanii chcieliby przekonać rodziców do stosowania urządzeń zabezpieczających dla dzieci przewożonych samochodem. Niezwykle ważne jest stosowanie tych urządzeń w sposób prawidłowy, biorąc pod uwagę wzrost, wagę i wiek dziecka. Dodatkowym celem kampanii jest wywołanie pozytywnych interakcji rodzice – dzieci w kierunku konieczności dbania o bezpieczeństwo podczas podróży. 
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 
2005 – 2008.
 
PARTNERZY PROJEKTU:
• Belgian Road Safety Institute (Belgia)
• Centrum Dopravního Výzkumu (Czechy)
• Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija (Łotwa)
• Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (Niemcy)
• Institut für Nachschulung und Fahrerrehabilitation (Austria)
• Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
• La Prévention Routière (Francja)
• PRP – Prevenção Rodoviária Portuguesa (Portugalia)
• RACE – Seguridad vial del race (Hiszpania)
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Holandia)
• SIPSiVi – Italian Society of Road Safety Psychology (Włochy) 
• Svet za preventive in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije (Słowenia)
 
OPIS PROJEKTU:
W 2004 roku Instytut Transportu Samochodowego rozpoczął prace związane z organizacją nowej kampanii na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2004 roku do krajów Unii Europejskiej dołączyła Polska. Zagrożenie mieszkańców w naszym kraju w tamtym czasie było średnio 3 krotnie wyższe niż w innych krajach Europy. W tej sytuacji UE kładła duży nacisk na działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wszystkich drogach Europy, w tym szczególnie w zakresie wspólnych projektów badawczych. Poparcie zyskała również inicjatywa zorganizowanie wspólnej kampanii społecznej w tym zakresie.
Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Drogowego IBSR podjął się realizacji projektu w ramach grantów Komisji Europejskiej i zaprosił instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa w różnych krajach do współpracy. Instytut Transportu Samochodowego przyjął zaproszenie jako reprezentant Polski i podjął się realizacji nowych wyzwań. 
Celem projektu znanego pod akronimem EUCHIRES (European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems) była próba zorganizowania i oceny efektów wspólnej europejskiej kampanii. Na adresatów kampanii nie przypadkowo wybrano dzieci w wieku 4-12 lat. Chodziło o wychowanie młodego obywatela Unii Europejskiej, który będzie chciał i potrafił bezpiecznie zachowywać się na drogach Europy. Adresatami w sposób pośredni byli również rodzice dzieci. Akcja miała na celu wywołanie interakcji i zainicjowanie wspólnych dyskusji na temat bezpieczeństwa na drodze. Tematem kampanii uczyniono konieczność zabezpieczenia się w pojeździe czyli używanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających dla dzieci. 
W latach 2005, 2006, 2007 we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie przeprowadzono trzy edycje kampanii z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków przekazu. Wszystkie kampanie miały podobne założenia, a ich wspólnym elementem był gadżet – zabawka pancernik. Pancernik był rozdawany dzieciom we wszystkich państwach, a jego zadaniem było uatrakcyjnienie zapinania pasów. 
W Polsce kampania została zorganizowana pod hasłem KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH. Partnerem Instytutu w tworzeniu strategii i produktów kampanii była Fabryka Komunikacji Społecznej. Przygotowano szereg produktów kampanii, m.in. spot telewizyjny i radiowy, w których wykorzystano melodię z filmu Czterej Pancerni i Pies. 
Partnerami Instytutu w realizacji kampanii były Sekretariat Krajowej Rady BRD, Ministerstwo Edukacji oraz Komenda Główna Policji i Komendy Wojewódzkie Policji. W przedszkolach i szkołach odbywały się zajęcia o bezpieczeństwie ruchu drogowego związane z tematyką kampanii. Policjanci rozdawali pancerniki dzieciom na drodze. Stacje radiowe i telewizyjne będąc partnerami kampanii nadawały spoty w swoim czasie antenowym za darmo. 
W celu oceny skuteczności kampanii zostały w Polsce przeprowadzone badania przed i po każdej edycji kampanii. Badania pokazały rosnące zainteresowanie kampanią i coraz większe dotarcie z przekazem do adresatów. Dzieci i ich rodzice ocenili bardzo wysoko kampanie i jej produkty. Największym jednak sukcesem była zasadnicza zmiana w podejściu do przewożenia dzieci w pojeździe. O ile na początku kampanii w 2005 roku zaledwie połowa rodziców deklarowała, że zawsze przewozi dzieci w fotelikach, to po trzech latach już ponad 80% rodziców składało taką deklarację. 
 
 

Piosenka Klubu Pancernika:

Skip to content