Projekty badawcze

DaCoTA

System zbierania, transferu i analizy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego DaCoTA.

Road Safety Data, Collection, Transfer and Analysis DaCota.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
7 Program Ramowy UE
TREN / FP7 / TR / 233659

STRONA PROJEKTU:
www.dacota-project.eu

CEL PROJEKTU:
Doskonalenie europejskiego systemu zbierania, opracowywania i udostępniania danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbieranie w całość badań w bezpieczeństwie ruchu drogowego).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2010-2012.

PARTNERZY PROJEKTU:
W projekcie uczestniczyło 12 krajów UE. Liderem projektu był brytyjski Loughborough University. Pozostałych 16 członków wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt to:

 • Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
 • KFV, Austrian Road Safety Board (Austria)
 • IBSR-BIVV, Beligisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (Belgia)
 • National Technical University of Athens (Grecja)
 • LAB (Francja)
 • IFSTTAR, The French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks (Francja)
 • Sapienza Università di Roma (Włochy)
 • Institute for Road Safety Research SWOV (Holandia)
 • CHALMERS Applied Mechanics (Szwecja)
 • IMOB, Hasselt University (Belgia)
 • IVT, Research Mobility Transport Traffic (Niemcy)
 • Dirección General de Tráfico, DGT (Hiszpania)
 • Volkswagen (Niemcy)
 • TECHNION, Israel Institute of Technology (Izrael)
 • MHH, Medizinische Hochschule Hannover (Niemcy)
 • TRL (Wielka Brytania)


OPIS PROJEKTU:
Projekt DaCoTA polegał na rozwoju Europejskiego Obserwatorium BRD (ERSO), ulepszeniu jego struktury, wdrożeniu wspólnych standardów dla zakresu i sposobu zbierania danych o zagrożeniach na drogach we wszystkich krajach UE. Szczególny nacisk położono na zagadnienia związane z wykorzystaniem Obserwatorium jako narzędzia wsparcia w procesie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Projekt składał się z kilku części: zarządzanie brd, pogłębione badania wypadków drogowych, hurtownia danych, narzędzia wspierające proces podejmowania decyzji. ITS uczestniczył w tworzeniu koncepcji systemu umożliwiającego gromadzenie danych i informacji poprzez integracje istniejących zagregowanych baz danych z dodatkowymi źródłami danych i informacji. Przeanalizowano zakres dostępnych danych i informacji, potencjalne źródła pozyskiwania danych, opracowano sposoby i narzędzia do łączenia danych z różnych źródeł a także udostępniania zgromadzonych danych, w tym: dane o wypadkach drogowych, narażeniu (roczne przebiegi dla pojazdów różnej kategorii, kierowcy, drogi, natężenie ruchu, itp.), wskaźniki opisujące problemy brd (alkohol, prędkość, pasy bezpieczeństwa,), wskaźniki zdrowotne oraz informacje w zakresie programów bezpieczeństwa ruchu, podejmowanych działań, przepisów ruchu drogowego, zachowań i postaw uczestników ruchu, kosztów wypadków. 

DaCoTA Final Report

Skip to content