Aktualności

Nowy francuski raport dotyczący badania przyczyn występowania śmiertelnych wypadków drogowych z wykorzystaniem bazy FLAM′

Francuski instytut  Centrum Studiów i Ekspertyz w zakresie Ryzyka, Środowiska, Mobilności i Planowania CEREMA (Centre d′etudes et d′expertise sur les risques, l′environnent, la mobilite et l′amenagament) opracował raport na temat czynników sprawczych związanych z występowaniem śmiertelnych wypadków drogowych w 2015 roku.

Zrealizowano go z wykorzystaniem specjalnej bazy danych o nazwie FLAM (Facteurs Lies aux Accidents Mortel), utworzonej na podstawie ustalonego przez policję kodowania procedur sądowych dotyczących śmiertelnych wypadków. Niniejsze badania potwierdzają występowanie czynników ludzkich jako głównych czynników sprawczych wypadków: co najmniej jeden czynnik ludzki (H) występuje w 92% wypadków. Potwierdza również wieloczynnikowy aspekt przyczyn wypadków tj: Infrastruktura (I), Pojazd (V), Ruch drogowy(C).

W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy czynników przyczynowych związanych z wystąpieniem śmiertelnych wypadków drogowych w 2015 r. we Francji kontynentalnej i na terytoriach zamorskich, z wyłączeniem regionu Pacyfiku. Czynniki te zostały określone po zakodowaniu w bazie FLAM postępowań dotyczących wypadków ustalonych przez policję, czyli protokołów wypadków drogowych (PV). Kodowanie zostało wykonane przez pracowników CEREMA pracujących w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego i specjalnie przeszkolonych do tego zadania. Dla każdego wypadku zidentyfikowano wszystkie czynniki przyczynowe związane z wypadkiem za pomocą listy 137 czynników. Każdy czynnik był powiązany z jednym z następujących elementów systemu: Człowiek, Pojazd, Środowisko (Warunki infrastruktury i ruchu). Po fazie kodowania baza danych FLAM zawierała 2878 z 3373 wypadków śmiertelnych oficjalnie zarejestrowanych w 2015 roku.

Niniejsze badanie potwierdza dominację czynnika ludzkiego jako czynnika przyczynowego wypadków. Co najmniej jeden czynnik ludzki występuje w 92% wypadków, biorąc pod uwagę czynniki quasi-pewne lub prawdopodobne. Dla czynników takich jak: Infrastruktura, Pojazd i Warunki ruchu, wskaźnik ten wynosi odpowiednio 30%, 20% i 18%. Jeśli rozważymy tylko czynniki quasi-pewne, współczynniki te wynoszą odpowiednio 80% (H), 21% (I), 14% (V) i 12% (C). Wyniki potwierdzają wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia śmiertelnego wypadku związanego z pewnymi czynnikami, w szczególności nadmierną lub niewłaściwą prędkością, jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nieprzestrzegania zasad pierwszeństwa (celowego lub nie) oraz nieuwagi. Przynajmniej jeden z tych czynników (c+p) występuje w 73% wypadków w bazie FLAM. Raport potwierdza wieloczynnikowy aspekt przyczyn wypadków i daje wgląd w wypadki, które: obejmują co najmniej dwa z 15 najczęściej występujących czynników. Wreszcie, raport stanowi zwięzły przegląd udziału różnych elementów w systemie ruchu drogowego i identyfikuje te czynniki przyczynowe, które są mało lub nadmiernie reprezentowane:

  • w zależności od środowiska: obszary miejskie, poza obszarami miejskimi, poza autostradami, na autostradach; ze szczególnym uwzględnieniem wypadków, które mają miejsce na drogach dwukierunkowych poza obszarami miejskimi, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 90 km/h;
  • w zależności od tego, czy w wypadku uczestniczy co najmniej jeden pieszy, jeden rowerzysta, samochód, jeden pojazd kategorii B1 lub ciężarówka.

 

Więcej informacji w :

https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/592045/factors-in-fatal-accidents-in-2015-utilization-of-the-flam-database

Skip to content