Źródła danych

DANE O POLSCE:

  • Dane o wypadkach drogowych – System Ewidencji Wypadków i Kolizji, Komenda Główna Policji;
  • Dane statystyczne: powierzchnia jednostek administracyjnych, długości dróg, liczba ludności, liczba pojazdów – Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny.


DANE MIĘDZYNARODOWE:

  • Dane o wypadkach drogowych:
    • Baza danych Komisji Europejskie DG MOVE CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe);
    • Baza danych OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) IRTAD (International Trafic Safety Data and Analysis Group);
  • Dane statystyczne: liczba ludności, liczba pojazdów – EUROSTAT (The statistical office of the European Union).
 
Skip to content