Źródła danych

DANE O POLSCE:

  • Dane o wypadkach drogowych – System Ewidencji Wypadków i Kolizji, Komenda Główna Policji,
  • Dane statystyczne: powierzchnia jednostek administracyjnych, długości dróg, liczba ludności, liczba pojazdów – Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start.


DANE MIĘDZYNARODOWE:

 
Skip to content