Mapa interaktywna i baza danych

Portal udostępnia interaktywną mapę wypadków drogowych wraz z bazą danych o wypadkach i danymi statystycznymi. Mapa wyposażona jest w mechanizmy filtrowania umożliwiające uzyskanie wybranych danych o wypadkach na drogach w całej Polsce od 2010 r. a także podstawowych wskaźników potrzebnych do prowadzenie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Możliwe jest również wyświetlenie szczegółowych informacji o poszczególnych wypadkach. Po kliknięciu symbolu wypadku rozwija się pole z danymi. Informacje z mapy uzupełnione są danymi liczbowymi w postaci tabelarycznej (z możliwością ich pobrania w różnych formatach w celu dalszych analiz).

Interaktywna mapa wypadków drogowych – przedstawia rozmieszczenie wypadków na wybranym obszarze, a przy odpowiednim zbliżeniu, miejsca na drogach, w których wydarzyły się wypadki. Wskazując na mapie symbol konkretnego wypadku uzyskujemy informacje o
czasie i miejscu wypadku (wraz ze współrzędnymi geograficznymi), jego rodzaju, uczestnikach i ofiarach (wraz z rodzajem obrażeń). Na mapie
istnieje możliwość wybrania konkretnej grupy wypadków, które zostaną pokazane na mapie. Do określenia kryteriów wyboru grupy wypadków służy filtr, umożliwiający formułowanie zapytań.

W filtrze można wybrać:

 • miejsce wypadku: województwo, powiat, gminę, miasto, 
 • czas zaistnienia wypadku (rok/miesiąc/dzień/godzinę lub przedział czasu),
 • rodzaj wypadku
  (zderzenie pojazdów w ruchu, najechanie na pieszego, najechanie na inne obiekty na drodze wraz ze szczegółowym podziałem tych
  obiektów, pozostałe/inne),
 • warunki oświetlenia (dzień, noc) panujące w chwili zaistnienia wypadku,
 • lokalizację wypadku, w tym:
  a) obszar (zabudowany/niezabudowany),
  b) kategorie miejsc, w których doszło do wypadku,
  c) informację czy miejsce wypadku znajdowało się na skrzyżowaniu, czy poza nim,
  d) informację czy miejsce wypadku było wyposażone w sygnalizację świetlną,
  e) informacje o kategorii i numerze drogi (tylko dla dróg krajowych i wojewódzkich),
 • informacje o uczestnikach wypadku, w tym o:
  a) rodzaju (kierujący, pasażer, pieszy),
  b) wieku (wg określonych grup wiekowych lub dowolnie wybranych przedziałów),
  c) płci,
  d) rodzaju pojazdu którym podróżował (samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, motorower, rower),
  e) działaniu alkoholu,
  f) niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu,
 • informacje o ofiarach wypadku, w tym o:
  a) rodzaju (kierujący, pasażer, pieszy),
  b) obrażeniach (ofiara zabita na miejscu, zmarła do 30 dni po wypadku, ciężko ranny, lekko ranny),
  c) wieku (wg określonych grup wiekowych lub dowolnie wybranych przedziałów),
  d) płci,
  e) rodzaju pojazdu, którym podróżowała ofiara (samochód osobowy, ciężarowy, motocykl, motorower, rower).


Po wybraniu odpowiedniej  grupy wypadków, są one  prezentowane na mapie.

Informacje z mapy uzupełnione są danymi liczbowymi w postaci tabelarycznej pochodzącymi z Bazy danych POBR (z możliwością ich
pobrania w różnych formatach w celu dalszych analiz).

Baza danych o wypadkach drogowych – zawiera zestawienia tabelaryczne stanowiące uzupełnienie Interaktywnej mapy wypadków drogowych o dane liczbowe. W zależności od potrzeb można uzyskać dane dla całej Polski albo dla konkretnego województwa, powiatu, gminy, miasta. Baza danych POBR daje możliwość wybrania konkretnej grupy wypadków, które zostaną zaprezentowane na mapie. Do określenia kryteriów wyboru grupy wypadków, bazę wyposażono w mechanizmy filtrowania umożliwiające uzyskanie danych  o wypadkach na drogach w całej Polsce od 2010 r. a także podstawowych wskaźników potrzebnych do prowadzenie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zestawienia tabelaryczne zawierają:

 • informacje o obszarze, w tym o:
  a) powierzchni wybranych jednostek administracyjnych,
  b) długości dróg poszczególnych kategorii dla wybranych jednostek administracyjnych (pełne dane dostępne dla województw, dla powiatów tylko drogi powiatowe i gminne, dla gmin i miast brak danych),
  c) liczbie mieszkańców ogółem i w podziale na 10 grup wiekowych,
  d) liczbie zarejestrowanych pojazdów ogółem i w podziale na główne kategorie pojazdów: samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, motocykle, motorowery (dane dostępne dla województw i powiatów, w tym miast na prawach powiatów, dla gmin i miast brak danych);
  Uwaga: liczba zarejestrowanych pojazdów ogółem dla kategorii „Liczba zarejestrowanych pojazdów” nie jest sumą liczb pojazdów dla kategorii: „Samochody osobowe”, „Samochody ciężarowe”, „Autobusy”, „Motocykle”, „Motorowery”. „Liczba zarejestrowanych pojazdów” obejmuje (zgodnie z definicją GUS) zarejestrowane motocykle, samochody osobowe, trolejbusy, samochody ciężarowe, samochody specjalne, ciągniki samochodowe (siodłowe i balastowe) oraz ciągniki rolnicze; bez pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów określanych jako rodzaj pojazdu: „samochodowy inny” („czterokołowce” i „czterokołowce lekkie”), a także bez motorowerów oraz pojazdów bezsilnikowych, tj. przyczep i naczep;
  e) podstawowe wskaźniki zagrożenia dla wybranego obszaru (liczbę ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców, liczbę ofiar śmiertelnych na 100 wypadków, wskaźnik motoryzacji).
 • informacje o liczbach wypadków i ofiar (z podziałem na rodzaj obrażeń) o wybranych parametrach, porównanie danych o liczbach wypadków i ofiar (z podziałem na rodzaj obrażeń) o wybranych parametrach dla jednostek administracyjnych wybranych w filtrze „Obszar analizy”,
 • porównanie wskaźników zagrożenia (liczbę ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców, liczbę ofiar śmiertelnych na 100 wypadków,
  wskaźnik motoryzacji) dla jednostek administracyjnych wybranych w filtrze „Obszar analizy” (bez uwzględnienia wybranych parametrów).


Zestawienia tabelaryczne można pobrać w jednym z udostępnionych formatów: json, xml, csv, txt, MS-Excel, pdf umożliwiających analizowanie uzyskanych danych przy pomocy innych programów np. arkuszy kalkulacyjnych.

Skip to content