Aktualności

Facts and Figures – Pedestrians – 2020 – nowy raport ERSO o zagrożeniach pieszych

Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Observatory) opublikowało raport z danymi o zagrożeniach pieszych w krajach Unii Europejskiej. Opracowanie jest jednym z serii 18 raportów zawierających najnowsze dane i analizy związane z konkretnym tematem dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego. W latach 2020-2021 opublikowano 7 takich raportów tematycznych, kolejne zostaną przygotowane w 2022 i 2023 roku. Uzupełnieniem każdego raportu jest zestaw danych w formie tabeli Excel.

Piesi stanowią szczególną kategorię uczestników ruchu drogowego. Chodzenie jest najbardziej uniwersalną formą przemieszczania się, jedynym środkiem transportu bez pojazdu oraz i pierwszą formą ruchu, której uczy się każdy człowiek. Pieszym jest każdy ale najczęściej pieszo poruszają się dzieci i osoby starsze. Ta forma przemieszczania się jest korzystna dla zdrowia i środowiska. Równocześnie piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Rzadko stosują odzież z elementami odblaskowymi, są przez to mało widoczni w mroku i w żaden sposób nie są chronieni karoserią czy innymi elementami zabezpieczającymi jak np. pasażerowie, czy kierowcy pojazdów.

Raport ERSO z 2020 roku przedstawia charakterystykę wypadków drogowych, w których ofiarami śmiertelnymi byli piesi. Publikacja składa się z kilku części – analizy trendów w ostatnich 10 latach, charakterystyki ofiar śmiertelnych wśród pieszych (płeć, wiek), czasu i miejsca występowania wypadków z pieszymi..Podstawowym źródłem danych wykorzystanych w analizach  była Europejska baza CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe) z lat 2010-2018 według stanu w dniu 27 grudnia 2020 roku oraz dane z poszczególnych krajów.

Co piątą ofiarę śmiertelną wypadków drogowych w UE stanowią piesi (20%). Odsetek ten jest wyższy niż w przypadku innych niechronionych użytkowników dróg. Rowerzyści stanowili 9% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków, motorowerzyści 3% a motocykliści 15%).

Liczba ofiar śmiertelnych w krajach Unii Europejskiej spadła z 5 952 w 2010 roku do  4 763 w 2018 roku (spadek o 20%). Według statystyk poszczególnych państw europejskich, w prawie wszystkich krajach UE liczba ofiar śmiertelnych pieszych spadła w ciągu ostatniej dekady. Nie dotyczy to jednak Cypru (kraju z niewielką liczbą ofiar śmiertelnych wśród pieszych) i Francji. Największy spadek liczby zabitych pieszych nastąpił w Polsce (-38). Jednak pomimo tak dużej poprawy nadal liczba pieszych zabitych na polskich drogach w 2018 roku była najwyższa w Europie. Zarówno udział ofiar śmiertelnych pieszych w ogólnej liczbie ofiar śmiertelnych na drogach, jak i wskaźnik ciężkości wypadków pieszych (liczba ofiar śmiertelnych na 1 miliom mieszkańców) są najwyższe w części centralnej i wschodniej UE.

Główne wyniki przeprowadzonej analizy danych:

  • 73 % ofiar śmiertelnych wśród pieszych zostało potraconych w obszarach zabudowanych.
    75 % zgonów wśród pieszych miało miejsce przy suchej nawierzchni, 81% pieszych zginęło na odcinkach dróg pomiędzy skrzyżowaniami a tylko 11%  na skrzyżowaniach.
  • Prawie wszystkie ofiary śmiertelne w wypadkach z pieszymi to sami piesi (98%). 50% wszystkich zbitych pieszych to osoby w wieku powyżej 65 lat.  Wskaźnik ciężkości wypadków (liczba zabitych na 1 mln mieszkańców)  seniorów pieszych jest bardzo wysoka: 3 razy wyższa niż dla 25-64 latków, a nawet 7 razy wyższaniż dla osób poniżej 25 roku życia. Odsetek kobiet wśród zabitych pieszych wynosi 37% i jest znacznie wyższy niż dla ogółu ofiar śmiertelnych, w których kobiety stanowią 24% .
  • Do śmiertelnych potrąceń pieszych dochodzi najczęściej rano i wieczorem w obszarach zabudowanych, dwukrotnie częściej giną oni w miesiącach zimowych, niż od marca do czerwca.

Więcej informacji na temat zagrożeń pieszych można znaleźć w Raporcie. Dodatkowo o problemach pieszych i sposobach poprawy bezpieczeństwa pieszych przedstawiono w inny Raporcie  ERSO pt. Road Safety Thematic Report – Pedestrians. Oba raporty do pobrania poniżej.

European Road Safety Observatory – Facts and Figures – Pedestrians – 2020

European Road Safety Observatory – Road Safety Thematic Report – Pedestrians

 

Skip to content