Stanowisko Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) w sprawie przeglądu systemów wydawania praw jazdy w krajach UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2006/126/WE

Komisja Europejska przygotowuje obecnie gruntowną zmianę unijnej Dyrektywy dotyczącej praw jazdy (2006/126). Głównym celem zmiany przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii Europejskiej, w tym przyczynianie się do realizacji „Wizji Zero” oraz  zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i ciężkich obrażeń o  50% do 2030 r. Ramy prawne mają również ułatwiać swobodę przemieszczania się […]

Skip to content