Road Safety Thematic Report, Personal Mobility Devices (PMD) – raport ERSO o zagrożeniach związanych z hulajnogami elektrycznymi

Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Observatory) w kwietniu 2021 roku opublikowało raport z danymi o osobach korzystających z urządzeń transportu osobistego (UTO) w krajach Unii Europejskiej. Ze względu na dostępność badań raport skupia się głównie na charakterystyce problemów związanych z ogromnym wzrostem popularności hulajnóg elektrycznych. Jest to jeden z 18 dokumentów ERSO […]

Skip to content