Drugie Seminarium AV PL ROAD Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

Techniczne aspekty pojazdów autonomicznych były tematem kolejnego seminarium AV PL ROAD, które odbyło się online w dniu 26.04.2021 roku. Projekt jest realizowany w Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego, we współpracy z Politechniką Warszawską i Ministerstwem Infrastruktury, finansowany jest ze środków NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG. W trakcie Webinarium przedstawione zostały wyniki badań relacji pojazd-infrastruktura, […]

Skip to content